Main | Turun Keskiaikaiset Markkinat 2018 »
tiistai
syys182018

Tiistaina 23.10. Ruplista markkoihin – suuriruhtinaskunnan setelit

EKPn entinen setelijohtaja Antti Heinonen esittelee uusimman kirjansa Suomen pankin Rahamuseossa Snellmanninkatu 2 Helsinki.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudet Suomen Pankissa alkavat  pääsääntöisesti klo 17 ja ne pidetään suomeksi ellei toisin mainita.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>