« Tiistaina 23.10. Ruplista markkoihin – suuriruhtinaskunnan setelit | Main | SNY:n tuella konservoitu Sysmän hopealöytö esillä Kansallismuseossa »
perjantai
kesä292018

Turun Keskiaikaiset Markkinat 2018

Suomen Numismaattinen Yhdistys on omalla kojullaan läsnä Turun Keskiaikaisilla Markkinoilla Vanhalla Suurtorilla 28.6.−1.7.2018 to‒pe klo 12‒20 ja la‒su klo 12‒18. Kojulla on tarjolla mm. rahojen arviointia, alan kirjallisuutta, lehtiä ja aitoja keskiaikaisia rahoja. 

Pidämme myös esitelmiä seuraavasti:
Sunnuntaina 1.7.2018:
klo 13:00-14:00 FM Terhi Kivistö: Kuusiston linnan keskiaikaiset rahalöydöt.
klo 14:00-15:00 FT Ivar Leimus: Räävelin pormestari Jacob Richerdes ja rahanlyönti Turussa.
klo 15:00-16:00 Dos. Tuukka Talvio: Turun aarre 1851.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>