« Vanhan Rahan Päivä 2.9.2017 | Main | Kirjan julkistaminen: Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917 - 1945 »
maanantai
touko222017

Turun Keskiaikaiset Markkinat

Suomen Numismaattinen Yhdistys on omalla kojullaan läsnä Turun Keskiaikaisilla Markkinoilla Vanhalla Suurtorilla 29.6.−2.7.2017 to‒pe klo 12‒20 ja la‒su klo 12‒18

Kojulla on tarjolla mm. rahojen arviointia, alan kirjallisuutta, lehtiä ja aitoja keskiaikaisia rahoja. Pidämme myös esitelmiä seuraavasti:
SUNNUNTAI 2.7.2017
Paikka: Vanha Raatihuone (Vanhalla Suurtorilla).
Kello 13:00 FM, intendentti Petteri Järvi (Turun museokeskus & Suomen Numismaattinen Yhdistys ry.):
Rahalöydöt Turun kaupunkiarkeologisilla kaivauksilta.

Kello 14:00 dos. Tuukka Talvio (Kansallismuseo, Helsinki):
Palosta pelastuneita Turun akatemian rahakokoelman aarteita ajalta ennen vuotta 1827

Kello 15:00 FM Eeva Jonsson (Turun yliopisto):
Rahauhrit ja Neitsyt Marian kultti Ahvenanmaan Jomalan kirkossa.

Tervetuloa käymään!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>