« Kirjan julkistaminen: Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917 - 1945 | Main | Antellin ainutlaatuinen kirjasarja »
tiistai
syys062016

Suomen Numismaattinen Yhdistys ry osallistuu Helsingin messukeskuksen Antiikki tapahtumaan 7.9.-10.9.2016 seuraavin esitelmin:

Keskiviikko 7.9.2016, Perjantai 9.9, Sunnuntai 11.9

16:00


Vanha, väärä raha - kuinka varautua huijareiden varalta?
Keräilijöille tarjotaan väärennettyjä vanhoja rahoja aitoina, niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Kuinka karikot vältetään?
Toiminnanjohtaja Marko Salonen, Suomen Numismaattinen Yhdistys ry

Torstai 8.9

16.00

Kunniamerkit - muistomitaleista ritarimerkkeihin
Monilla yksityishenkilöillä on sotiemme jäljiltä paljon kunnia- ja lottamerkkejä tai siviiliansioista saatuja kunniamerkkejä. Kunniamerkkien taustoista ja arvosta kertoo kunniamerkkien asiantuntija Tuomas Hyrsky, Suomen Numismaattinen Yhdistys ry

Lauantai 10.9

16.00


Arvoitukselliset rahat pöytälaatikossa - miten vanhoja rahoja tunnistetaan?
Miltei kaikilta löytyy pöytälaatikoista vanhoja rahoja. Osa on tuttuja, mutta osa vieraampia. Miten vanhoja rahoja voi tunnistaa?


Puheenjohtaja, intendentti Petteri Järvi, Numismaattinen Yhdistys ry

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>