« Turun Keskiaikaiset Markkinat | Main | Suomen Numismaattinen Yhdistys ry osallistuu Helsingin messukeskuksen Antiikki tapahtumaan 7.9.-10.9.2016 seuraavin esitelmin: »
maanantai
loka032016

Kirjan julkistaminen: Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917 - 1945

Antti Heinosen kirja on tarkoitus julkistaa tiistaina 25.10. klo 17 Suomen Pankin rahamuseossa.

Lisätietoja:

http://www.rahamuseo.fi/fi/tapahtumat/ 

https://www.editapublishing.fi/muut/tuote/sodan-ja-rauhan-rahat-suomen-erikoinen-setelihistoria-1917-1945.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>