« Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toinen nettihuutokauppa 9.9.–4.10.2015 | Main | Suomen Numismaattinen Yhdistys on mukana Antiikki Habitare -messuilla »
tiistai
syys012015

Aarteita pöytälaatikossa? 

Antiikki-messuilla arvioidaan vanhoja rahoja, arvokoruja ja osakekirjoja

Antiikki-messuilla 10.–13.9. Messukeskuksessa voi arvioittaa muun muassa hallussaan olevia vanhoja rahoja, mitaleita ja kunniamerkkejä. Arviointia tekevät Suomen Numismaattisen Yhdistyksen jäsenet.

”Numismaatikot keräävät kolikoita, seteleitä, kunniamerkkejä, mitaleita, poletteja ja tilapäisiä maksuvälineitä”, kertoo Suomen Numismaattisen Yhdistyksen tuore toiminnanjohtaja Marko Salonen. Monet keräilijät erikoistuvat tietyn aihepiirin tai aikakauden tai maantieteellisen alueen esineistöön. Monet heistä harrastavat myös historiaa, sijoittamista sekä taidehistoriaa. ”Osa heistä syventyy oman alueensa aihepiiriin jopa niin, että kyse on jo numismaattisesta tutkimuksesta”, Salonen jatkaa. Monen intohimoisen keräilijän kokoelma onkin ollut perustana eri museoiden kokoelmille.

Kaupallinen, historiallinen vai vain tunnearvo?

Numismaatikko arvioi esineestä muun muassa esineen kunnon, harvinaisuusasteen, historiallisen arvon, keräilyarvon sekä kaupallisen arvon. ”Sama raha voi kunnosta riippuen olla jopa satoja kertoja arvokkaampi kuin vastaava huonokuntoinen raha”, Salonen toteaa. Jollakin esineellä voi olla sen luonteen vuoksi vain tunnearvo, mutta se on silti omistajalleen tärkeä.

Rahat, mitalit ja kunniamerkit voivat olla hyvinkin arvokkaita. Kallein yhdistyksen huutokaupassa myyty raha on ollut arvoltaan 100 000 euroa, sen lisäksi on ollut kymmeniä tuhansia euroja maksaneita kohteita. ”Nämä ovat kuitenkin todella harvinaisia”, Salonen toteaa ja jatkaa ”sen sijaan arviointiin tuodaan melko paljon arvokkaita esineitä ja pieniä aarteita löytyy lähes päivittäin”, Salonen mainitsee. Hän kannustaakin aina selvittämään pöytälaatikoista löytyneiden tai jäämistöstä vastaan tulleiden esineiden arvon. ”Yhdistyksellämme on Suomen parhaat asiantuntijat, joista saa luotettavan arvion numismaattisten kohteiden nykyarvosta”, Salonen kertoo.

Tuo aarteesi Antiikki-messuille

Antiikki-tapahtumassa arvioidaan kävijöiden tuomia numismaattisia kohteita, osakekirjoja ja obligaatioita sekä arvokoruja. Veloituksettomat arvioinnit tehdään Antiikki-tapahtuman arviointipisteessä (osasto 2c81), lähellä Artsi-ohjelmalavaa. Päivittäin, perjantaista sunnuntaihin, klo 12–13.30 Dessein Oy:n asiantuntijat arvioivat vanhoja arvokoruja, klo 13.30–15.30 Suomen Osakekeräilijät ry:n jäsenet arvioivat osakekirjoja ja klo 15.30–17.30 Suomen Numismaattisen Yhdistyksen jäsenet arvioivat numismaattisia kohteita.

Lisätietoja Antiikki-tapahtumasta:

Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com.

Antiikki – antiikin, vintagen ja vanhan taiteen tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa, Helsingissä samaan aikaan Habitare-sisustusmessujen, ArtHelsinki-nykytaiteen tapahtuman, valaistusalan ValoLight-tapahtuman ja laadukkaan kuvan ja äänen HifiExpon kanssa 10.–13.9.2015. www.antiikkitapatuma.fi / www.habitare.fi / www.arthelsinki.com /#habitare2015 / facebook.com/habitare.

Kuvia aiheesta saatavilla: http://mediabank.messukeskus.com/

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>