« Antti Heinosen teoksia voi ladata Suomen pankin sivuilta | Main | Suomen Numismaattinen Yhdistys hakee toiminnanjohtajaa »
maanantai
kesä082015

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja on valittu

Tiedote

5.6.2015

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 3.6.2015 on yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu Marko Salonen.

Marko Salonen on kerännyt rahoja 35 vuotta. Hän tuntee hyvin Suomen rahat ja on perehtynyt Venäjän ja Ruotsin rahoihin, antiikin rahoihin, kultarahoihin sekä laaja-alaisesti myös muihin numismatiikan alueisiin.

Salonen on ollut Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toiminnassa mukana aktiivisesti viime vuodet. Hän on toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien ja osallistunut yhdistyksen huutokauppatoiminnan ja erityisesti verkkohuutokaupan kehittämiseen.

Salosella on taustalla kansainvälinen ura YK:n, Naton ja Finpron palveluksessa. Hänen koulutustaustansa on kansainvälinen ja käsittää useita tutkintoja talouden ja tekniikan aloilta.  Salonen puhuu sujuvasti englantia, venäjää ja saksaa ja ymmärtää myös useita muita kieliä.

Marko Salonen aikoo Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toiminnanjohtaja keskittyä erityisesti yhdistyksen aatteellisen toiminnan, huutokauppatoiminnan sekä yhdistyksen jäsenten palvelun kehittämiseen.

Marko Salonen aloittaa työskentelynsä Suomen Numismaattisen Yhdistyksen palveluksessa 1.8.2015.

Lisätiedot

Petteri Järvi, puheenjohtaja

050 374 7868, puheenjohtaja@snynumis.fi

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>