« Suomen Numismaattinen Yhdistys on mukana Antiikki Habitare -messuilla | Main | Suomen Numismaattisen Yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja on valittu »
tiistai
kesä162015

Antti Heinosen teoksia voi ladata Suomen pankin sivuilta  

Yhdistyksen setelikerhon vetäjän, Euroopan keskuspankin seteliosaston entisen johtajan Antti Heinosen kirjoittamia teoksia voi ladata Suomen pankin verkkosivuilta maksutta.

Voit ladata teokset oheisista linkeistä:

Viimeiset markat (päivitetty versio) http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/muut_julkaisut/Pages/Viimeiset_markat.aspx.

Ensimmäiset eurot

http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/muut_julkaisut/Pages/ensimmaiset_eurot.aspx.

The First euros

http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/muut_julkaisut/Pages/the-first-euros.aspx

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>