« Suomen Numismaattisen Yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja on valittu | Main | Marko Salosen haastattelu Jean Sibelius -erikoiskolikoista »
sunnuntai
huhti122015

Suomen Numismaattinen Yhdistys hakee toiminnanjohtajaa

Petteri Järvi

23.4.2015

Suomen Numismaattinen Yhdistys hakee toiminnanjohtajaa

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen nykyinen toiminnanjohtaja on siirtymässä eläkkeelle. Yhdistys hakee hänelle seuraajaa.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat yhdistyksen päivittäisrutiinien hoitaminen, yhdistyksen rahaliikenteen hoito ja valvonta sekä huutokauppatoimintaan liittyvät tehtävät. Tällaisia tehtäviä ovat asiakaskontaktien luominen, kohteiden vastaanotto, kohteiden luokittelu, kohteiden valokuvaus ja myynnin ja markkinoinnin edistäminen.

Toiminnanjohtajalla on myös keskeinen rooli yhdistystoiminnassa. Hänen tulee hoitaa jäsenasioita, edistää yhdistyksen aatteellista toimintaa ja kansainvälisiä kontakteja sekä kirjoittaa artikkeleita. Yhdistyksen näkyvyydessä toiminnanjohtajalla on keskeinen rooli. Hän hoitaa kannanottoja ja mediakontaktointia. Toiminnanjohtaja vastaa myös yhdistyksen nettisivujen ylläpidosta ja päivittämisestä.

Toiminnanjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä numismatiikkaan, taloushallinnon osaamista sekä erinomaista organisointikykyä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös soveltuvaa koulutusta ja riittävää kielitaitoa. Perehtyneisyys järjestötoimintaan, hyvät sosiaaliset taidot sekä mediaosaaminen ovat eduksi.

Työn aloitus 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan.

Työhakemus palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@snynumis.fi viimeistään 10.5.2015. Vain sähköpostitse lähetetyt määräaikaan mennessä saapuneet työhakemukset otetaan huomioon paikkaa täytettäessä.

Lisää tietoja asiasta antaa yhdistyksen puheenjohtaja Petteri Järvi (puheenjohtaja@snynumis.fi, p. 050 374 7868).

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>