« Marko Salosen haastattelu Jean Sibelius -erikoiskolikoista | Main | Suomen Leijonan I luokan ritarimerkit Aimo Linkosalmelle ja Tuukka Talviolle »
keskiviikko
helmi042015

Suomen Pankin rahamuseon Studia monetaria -yleisöluennot

"Rahamuseossa järjestetään noin kerran kuussa Studia monetaria  yleisöluentoja. Luentosarjan aiheet liittyvät Suomen Pankin toimialaan ja historiaan, ja luennoitsijat ovat alansa huippuasiantuntijoita. Luennot ovat yleistajuisia, eikä niiden seuraamiseen tarvita erityisiä taustatietoja. 

Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ne pidetään tiistaisin klo 17.30–19.00 rahamuseossa osoitteessa Snellmaninkatu 2. Seuraa ilmoittelua rahamuseon tai Suomen Pankin verkkosivuilta."

Linkki verkkosivuille: http://www.rahamuseo.fi/fi/tietoa-museosta/studia-monetaria/

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>