« Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlamitali | Main | MITALI-ILTA 26.8.2014 »
tiistai
kesä102014

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu on ilmestynyt

Tutkimusta ja keräilyä. Suomen Numismaattinen Yhdistys 1914–2014. Suomen Numismaattisen Yhdistyksen julkaisuja n:o 7. Helsinki 2014.

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu kertoo, miten numismaattinen tutkimus ja keräily liittyvät tiiviisti toisiinsa. Tutkiminen ja alaan perehtyminen eivät kuulu ainoastaan tutkijoille, vaan jokaisen numismatiikan harrastajan pitää tietää oman kiinnostuksensa kohteista. 

Julkaisun aihepiiri ulottuu antiikin rahoista nykyajan seteleihin ja mukana on kirjoituksia myös poleteista, mitaleista, jetoneista ja kunniamerkeistä.

Teoksen on toimittanut Kansallismuseon rahakammion johtaja Tuukka Talvio ja kirjoittajana on useita numismatiikan asiantuntijoita.

Kirjaa voi tilata yhdistyksen sihteeriltä hintaan 28 € + postimaksut.

sny@snynumis.fi tai 050 5881105

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>