« Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu on ilmestynyt | Main | Nordisk Numismatisk Unionsmöte i Helsingfors »
maanantai
maalis242014

MITALI-ILTA 26.8.2014

TERVETULOA
MITALI-ILTAAN 26.8.2014  KELLO 18

kuvanveistäjä Pertti Kukkosen ateljeehen

Ilmattarentie 13, Helsingissä, Käpylässä,

Mäkelänkadun länsipuolella.

Mukaan mahtuu noin 12 henkeä.

Ennakkoilmoittautuminen ilkka.voionmaa@kolumbus.fi tai

puhelin 050-554 2174  tai aimo.linkosalmi@elisanet.fi tai

puhelin 040- 55 14 012 .

Tule keskustelemaan mitaleista, niiden keräämisestä, muotoilemisesta ja

valmistamisesta.

 

Suomen Numismaattinen Yhdistys ja Suomen Mitalitaiteen Kilta 

References (5)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>