« MITALI-ILTA 26.8.2014 | Main | Sny mediassa »
perjantai
maalis212014

Nordisk Numismatisk Unionsmöte i Helsingfors 

23.-25. maj 2014 Helsinki

Nusmatiska Föreningen i Finland har glädjen att inbjuda Er till Nordisk Numismatisk Unionsmöte och till Numismatiska Föreningen i Finlands 100-års fest 23.–25.5.2014 i Helsingfors.

Programmet

Fredag 23. maj:

Eftermiddag besök till Finlands Banks renoverade museum.

På kvällen följer en reception.

Lördag 24. maj:

Morgon unionsmötet sedan öppnande av utställningen på Nationalmuseet om Herman Frithoif Antell och hans samlingar.

På eftermiddagen Numismatiska Föreningen I Finland 100-årsfestemöte.

På kvällen festmiddag på restaurang Sipuli, Helsingfors.

Söndag 25. maj:

Guidad utflykt till Sveaborg utanför Helsingfors och lunch I bryggerirestaurangen på Sveaborg.

Vi ber er vänligen anmäla er till varje separat evenemang senast 15.4.2014.

Ytterligare information

evenemangskoordinator

kaisa.kutilainen@snynumis.fi

+358 50 588 1105

 

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>