« Suomen Pankin rahamuseon Studia monetaria -yleisöluennot | Main | Vanhan Rahan Päivä Turun linnassa lauantaina 13.12.2014 klo 11–15 »
keskiviikko
joulu172014

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkit Aimo Linkosalmelle ja Tuukka Talviolle

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt erillispäätöksellä Suomen Numismaattisen Yhdistyksen anomuksesta Suomen Leijonan I Luokan ritarimerkit varatuomari Aimo Tapio Linkosalmelle ja Rahakammion johtaja Pauli Tuukka Talviolle. Molemmat ovat tehneet vuosikymmenien ajan merkittävää työtä Suomen Numismaattisessa Yhdistyksessä ja ovat edelleen aktiivisia toimijoita numismatiikassa.

Varatuomari Aimo Linkosalmi on ansioitunut numismaattisessa järjestötoiminnassa jo kuudella vuosikymmenellä. Hän on toiminut usean vuoden ajan Suomen Numismaattisen Yhdistyksen hallituksessa sekä sen puheenjohtajana 14 vuotta. Linkosalmi on nykyään yhdistyksen kunniapuheenjohtaja. Hän toimii edelleen aktiivisesti yhdistyksessä ja vastaa muun muassa yhdistyksen kirjamyynnistä.

Rahakammion johtaja, dosentti Tuukka Talvio on työskennellyt lähes neljäkymmentä vuotta Kansallismuseossa ja on Suomen johtavia numismatiikan tutkijoita. Hän on myös päätoimittanut Suomen Numismaattisen Yhdistyksen Numismaattista Aikakauslehteä vuodesta 1990 lähtien. Talvio on toimittanut useita numismaattisia julkaisuja ja hän on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen hallitustyöskentelyyn.

100-vuotisjuhlavuotenaan yhdistys on järjestänyt erilaisia tapahtumia ja palkinnut eri tavoin toiminnassaan mukana olevia vapaaehtoisia. Aimo Linkosalmelle ja Tuukka Talviolle syyskuussa 2014 myönnetyt Suomen Leijonan ensimmäisen luokan ritarimerkit luovutettiin Turun linnan raha- ja mitalikabinetin avajaisten yhteydessä lauantaina 13.12.2014.

 

Lisätiedot

Petteri Järvi
puheenjohtaja
Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y.
puheenjohtaja@snynumis.fi
050 374 7868

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>