« Suomen Leijonan I luokan ritarimerkit Aimo Linkosalmelle ja Tuukka Talviolle | Main | Intendentti Petteri Järvi jatkaa Suomen Numismaattisen Yhdistyksen puheenjohtajana 2015-2016 »
keskiviikko
joulu102014

Vanhan Rahan Päivä Turun linnassa lauantaina 13.12.2014 klo 11–15 

Kiinnostaako raha? Pyöriikö nurkissasi sukulaisilta perittyjä vanhoja rahoja ja pohdit niiden arvoa? Tai haluaisitko lisätietoja vanhojen rahojen keräilystä? Jos vastasit kyllä, Vanhan Rahan Päivä on tarkoitettu juuri sinulle. 

Ohjelmassa on maksutonta vanhan rahan arviointia, myynnissä alan kirjallisuutta ja jaossa alan lehtiä.

Lapsille on tarjolla kolikkoja keräilyn aloittamiseen. Kuningattarenkamarissa pidetään kaksi aiheeseen liittyvää esitelmää.

 

Klo 12 Homeiset rahat ja pölyiset mitalit - Mitä on numismatiikka. Intendentti Petteri Järvi, Suomen Numismaattisen yhdistyksen puheenjohtaja.

Klo 13 Miten tunnistan väärennetyn Antiikin rahan? Professori Jyrki Muona.

 

Turun linnan raha- ja mitalikabinetti avataan yleisölle

Vanhan Rahan Päivänä avataan uudelleen myös Turun linnan raha- ja mitalikabinetti, johon kävijät pääsevät tutustumaan. Turun museokeskuksen numismaattiset kokoelmat alkoivat karttua jo heti museon perustamisen jälkeen. Åbo stads historiska museum, nykyinen Turun museokeskus, perustettiin 1881 ja perustavassa kokouksessa Fredric Rettig (vuodesta 1898 von Rettig) lahjoitti museolle Kustaa Vaasan Turussa lyöttämän hopeamarkan vuodelta 1556. Ensimmäinen raha- ja mitalikabinetti avattiin vuonna 1891.

 

Tervetuloa tutustumaan rahan kiehtovaan maailmaan ja arvokkaaseen historiaan! Tapahtumapäivänä 13.12. Turun linnaan vapaa pääsy.

Tapahtuman järjestää Suomen Numismaattinen Yhdistys yhteistyössä Turun museokeskuksen ja Turun Numismaattisen Seuran kanssa. Suomen Numismaattinen Yhdistys on perustettu 1914 ja se on Pohjoismaiden suurin vanhojen rahojen tutkijoiden ja keräilijöiden yhdistys.

 

Lisätiedot

Turun museokeskus, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Petteri Järvi, intendentti
puh. 050 467 2006, petteri.jarvi@turku.fi 

 

www.turunmuseokeskus.fi 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>