« Vanhan Rahan Päivä Turun linnassa lauantaina 13.12.2014 klo 11–15 | Main | Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlamitali »
lauantai
marras292014

Intendentti Petteri Järvi jatkaa Suomen Numismaattisen Yhdistyksen puheenjohtajana 2015-2016

Suomen Numismaattinen Yhdistys valitsi syyskokouksessaan 26.11.2014 puheenjohtajakseen kaudelle 2015-2016 intendentti Petteri Järven. Turkulainen Järvi on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2013.

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden kaudelle siten, että joka toinen vuosi erovuorossa on kolme hallituksen kuudesta jäsenestä. Syyskokouksessa 2014 erovuorossa olivat hallituksen jäsenistä Kari Lamminen, Jyrki Muona ja Timo Helle, jotka kaikki kuitenkin valittiin jatkamaan hallituksessa vuosille 2015-2016.

Yhdistyksen hallituksesta eronneen Timo Mäenpään sijalle valittiin vuodelle 2015 hallitukseen Timo Konttinen. Vuonna 2015 Suomen Numismaattisen Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat myös Marko Salonen ja Juha Hyötyläinen.

 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: контакт
    вконтакте

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>