« Suomen Numismaattisen Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä | Main | Double Eagle näyttely »
sunnuntai
heinä222012

TERVETULOA YHDISTYKSEN RETKELLE TURKUUN 17.11.2012!

SNY järjestää jäsenilleen retken Turkuun lauantaina 17.11.2012. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet jäsenet puolisoineen ja perheenjäsenineen.

Matkan hinta on 50 euroa/henkilö. Yhdistys sponsoroi ylimenevän osuuden kustannuksista. Mukaan mahtuu korkeintaan 30 henkeä, jotka ”ylimerkinnän” sattuessa valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään mieluiten sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Juha Halénille (sny@snynumis.fi) viimeistään 30.10.2012. Matkan hinta tulee suorittaa yhdistyksen tilille Nordea 102530-216831 hyvissä ajoin ennen matkaa.

Tämänhetkinen ohjelma on seuraava:

 

Lauantai 17.11.2012

08.30 Lähtö Helsingistä

10.30 Saapuminen Turkuun ja opastus Vanhalla Suurtorilla (Turun museokeskuksen intendentti Petteri Järvi kertoo lyhyesti alueen historiasta ja käymme myös sisällä Vanhassa Raatihuoneessa ja Brinkkalan talossa)

11.30 Tutustuminen Aboa Vetuksen näyttelyyn (Opastus järjestetty, aikaa myös omatoimiseen tutustumiseen)

13.30 Lounas Turun linnan Juhana Herttuan kellarissa (Tilana leivintupa)

14.30 Tutustuminen Turun linnaan ja Turun museokeskuksen numismaattiseen toimintaan (Raha- ja mitalikabinetti on remontin takia purettuna, mutta Petteri Järvi kertoo Turun museokeskuksen numismaattisista kokoelmista. Esillä on myös muutamia valikoituja esineitä; kierros linnan muissa näyttelyissä)

16.30 Lähtö takaisin Helsinkiin

18.30 Takaisin Helsingissä

 

Yhdistys toivoo runsasta osanottoa!

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>