« SNY JÄRJESTÄÄ MATKAN BERLIINIIN 2-5.2.2012 WORLD MONEY FAIR:IIN | Main | Suomen Pankki 15.3.2011 »
perjantai
kesä242011

YHDISTYS JAKAA RAHAA! - INFOTILAISUUS ALOITTELEVILLE KERÄILIJÖILLE

Suomen Numismaattinen Yhdistys suunnittelee tapahtumaa, jossa aloitteleville keräilijöille kerrottaisiin perustietoja vanhojen rahojen, mitalien ja kunniamerkkien keräilystä ja vastattaisiin kysymyksiin, joita osanottajilla on mielessään. Kysyä voi eri maiden rahoista, mitaleista ja kunniamerkeistä, kokoelman säilyttämisestä, huutokaupoista ja kaikesta muustakin.

Kuulemme mielellään myös ajatuksia ja toivomuksia yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Tutkimme parhaillaan mahdollisuuksia kerhotoiminnan elvyttämiseen. Olemme kiinnostuneita kommenteista sen suhteen sekä mahdollisista vapaaehtoisista kerhojen vetäjiksi.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaiken ikäiset harrastajat. Mukaan voivat siis tulla varttuneemmatkin keräilijät, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Yhdistys jakaa aloittelijoille pussillisen rahoja kokoelman pesämunaksi (pusseja tarjolla rajoitettu määrä). Osanottajat voivat tuoda mukanaan rahoja määritettäväksi ja arvioitavaksi.

Tilaisuus järjestetään jonain arki-iltana lokakuussa myöhemmin tarkemmin ilmoitettavana aikana, mikäli riittävää kiinnostusta ilmenee. Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Säilä osallistuu tapaamiseen.

Tapaamisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan, mieluiten sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Juha Halénille (sny@snynumis.fi, puh. 050-577 0301) 20.09.2011 mennessä. Sihteeri ottaa yhteyttä kaikkiin ilmoittautuneisiin, joiden sähköposti-tai puhelintiedot olemme saaneet.

Ajatuksia tulevasta toiminnasta voi esittää myös suoraan puheenjohtajalle (pekka.saila@formin.fi).

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>