« YHDISTYS JAKAA RAHAA! - INFOTILAISUUS ALOITTELEVILLE KERÄILIJÖILLE | Main
torstai
tammi202011

Suomen Pankki 15.3.2011

Yhdistys on sopinut Suomen Pankin kanssa, että jäsenet pääsevät tutustumaan pankin setelikokoelmaan, jota säilytetään pääkonttorin vanhassa pankkiholvissa. 

Vierailu tapahtuu 15.maaliskuuta 2011 klo 17:30 alkaen. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista viimeistään 3.3.2011 yhdistyksen sihteeri Juha Halénille, puh. 040-743 1697, tai sähköpostitse sny@snynumis.fi

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

How many of you know about Galaxy S9 News ?

heinäkuu 13, 2017 | Unregistered CommenterGalaxy S9 release date

Visit to know about Galaxy S9 release date

heinäkuu 13, 2017 | Unregistered CommenterGalaxy S9 release date

Samsung Galaxy S9: What's the story so far?

heinäkuu 13, 2017 | Unregistered CommenterGalaxy S9 release date

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>