KERÄILIJÄN OPAS - SUOMEN RAHAT 2008

Kymmenes painos. 122 sivua.

Loppuun myyty!


Keräilijän opas ilmestyy jo kymmenennen kerran. Oppaan julkaisija, Suomen Numismaattinen Yhdistys, on maamme vanhin (perustettu 1914) ja jäsenmäärältään pohjoismaiden suurin numismaattinen yhdistys.

Rahojen arviohinnat tässä luettelossa eivät ole osto- tai myyntihintoja, vaan mahdollisimman objektiivinen arvio rahojen keräilyarvosta kirjoitusajankohtana. Käsillä olevaan kymmenenteen painokseen on tehty satoja hinnantarkistuksia viimeaikaisen kehityksen perusteella.

Oppaan kymmenennessä painoksessa on mukana Antti Vuoren ja Reijo Mäkisen artikkeli suo malaisista puhelinpoleteista.

Ennen varsinaista luettelo-osaa oppaan alkuteksteissä on lyhyesti esitetty joitakin perustietoja rahojen kuntoluokituksesta, säilytyksestä ja keräilystä yleensä. Näin suppeassa esityksessä voi daan luonnollisesti antaa vain eräitä tärkeimpiä ohjeita. Toivommekin, että syvemmin kiinnostu nut lukija hankkii alan kirjallisuutta esimerkiksi oppaan tietojen perusteella.

Suomen metallirahoista opas esittää tärkeimmät variantit. Mukaan on hyväksytty ne muunnokset, jotka ovat syntyneet selvästi erilaisten meistien käytöstä johtuen, joten niiden havaitseminen on mahdollista, vaikka raha ei olisikaan säilynyt täysin virheettömässä kunnossa. Muunnoksina ei pidetä työkalujen kulumisesta tai vaurioitumisesta (kuten esimerkiksi meistihalkeamista) aiheu tuvia muutoksia. Sen sijaan meistin muuttaminen tai korjaaminen johtaa variantin syntymiseen, jos ero on selvästi havaittavissa.

Rahoille on annettu keräilyarvo viidessä eri kuntoluokassa. Oppaassa on esitetty lihavoituna se hinta, jossa ко. raha yleisimmin esiintyy. Erittäin harvinaisia rahoja ei ole hinnoiteltu, vaan niiden osalta on mainittu tunnettujen kappaleiden lukumäärä sekä (joissakin tapauksissa) viimeisin tie dossa oleva huutokauppanoteeraus. Eräät rahat ovat harvinaisia tietyssä kuntoluokassa ja hintamäärityksen sijasta on tällöin käytetty merkintää R (=harvinainen). Myös hyvin tavalliset rahat on jätetty arvioimatta, ja tätä osoittamassa on vaakaviiva (-). Euromääräisten rahojen arvio- hintoja ei ole oppaassa esitetty, sillä niiden keräilyarvot eivät vielä ole vakiintuneet.

Viimeisenä kunkin rahan kohdalla on ilmoitettu toimitusmäärä, joka tarkoittaa Rahapajasta Suo men Pankkiin ко. vuoden aikana toimitettua määrää. Vuodesta 1959 alkaen luku tarkoittaa tietyn vuoden leimalla lyötyä määrää. Setelien osalta on ilmoitettu kokonaispainosmäärät mikäli ne tunnetaan.

Helsingissä 28.2.2008

SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS r.y.

 

NUMISMAATTINEN AIKAKAUSLEHTI

Aikakauslehti sisältää artikkeleita laajasti numismatiikan eri alueilta. Lehdessä julkaistaan myös yhdistyksen huutokauppaluettelo.

Toimituskunta Tuukka Talvio (vast.) ja Yrjö Hyötyniemi. ISSN 1235-4252.
Painos 1800 kappaletta. Neljä numeroa vuodessa. Tilaushinta sisältyy jäsenmaksuun.
Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 250 euroa, ½ sivu 125 euroa ja takakansi 300 euroa.