« The Imperial mints of Philip the Arab | Main | Rooman keisariajan rahat »
keskiviikko
loka202010

Rooman keisarit

 Rooman keisarit hopearahoissa Augustuksesta Diocletianukseen.

Jyrki Muona 

Hopearahatyypit

Lyhyt kirjoitukseni käsittelee vain ns. keisarillisen Rooman rahapajoissa lyötyjä kolikkoja. Paras keino erottaa keisarillisen Rooman ja Rooman maakuntien rahat toisistaan on kirjoitustapa: keisarillisen Rooman rahoissa teksti on toteutettu meille tutuilla aakkosilla, provinssirahoissa useimmiten kreikkalaisilla aakkosilla. Tässä luettelossa kuvattujen hopearahojen sijasta maakunnissa lyötiin muita tyyppejä, mm. denaarin arvoisia drakmoja ja kolmen tai neljän denaarin arvoisia tetradrakmoja.

Denaari oli Rooman keisarikunnan tärkein hopearaha. Tällä läpimitaltaan lähes kaksisenttisellä kolikolla oli pitkät perinteet jo tasavallan ajalta. Augustus, Tiberius, Gaius, Claudius sekä nuori Nero noudattivat tasavallan rahanlyöntiperinteitä, joiden mukaan denaarin paino oli noin neljä grammaa ja hopeapitoisuus mahdollisimman korkea, noin 97-99%. Lavealti tunnettujen "puutteidensa" ohella Nerolla oli kiistattomat valoisatkin puolensa. Hän oli monipuolinen luova ihminen, jonka kiinnostus taiteisiin näkyi Rooman rahajärjestelmän uusimisessa. ToisaaltaNero myös devalvoi denaarin hallintokautensa loppupuolella (vuonna 64) pudottamalla sen painon alle kolmen ja puolen gramman ja hopeapitosuuden lähes yhdeksäänkymmeneen prosenttiin. Neron itsemurhan ja Domitianuksen hallituskauden keskiosan välillä (vuodet 68-82) denaarin painossa ja hopeapitoisuudessa oli suuria vaihteluja. Vuosien 68-69 sisällisodan aikana lyötiin runsaasti rahoja, joissa ei ollut keisarin kuvaa – näiden katsotaan olevan Vindexin, Civiliksen, Galban ja Vitelliuksen kannattajien levittämiä. Suuri osa näistä rahoista julisti (mahdollisesti) tasavaltalaisia ihanteita. Monet olivat hopeafoliolla päällystettyjä melko keveitä kuparirahoja (kts. Vindex), toiset taas valmistettiin korkalaatuisesta metallista. Tyyppejä oli runsaasti ja niiden tekniset ominaisuudet vaihtelivat suuresti.

Keisariaikanaan Galba, Otho ja Vitellius lyöttivät suhteellisen painavia ja osittain hyvästä hopeasta tehtyjä denaareja, mutta käytännöllisyydestään kuulu Vespasianus noudatti Neron "kevennettyä" linjaa. Domitianus päätti vuonna 82 palata keisarikunnan alkuaikojen korkean hopeapitoisuusstandardiin. Tästä hän joutui kuitenkin luopumaan jo vuonna 85, mahdollisesti siksi, että valtiontalous oli ajautunut pahaan kassakriisiin. Jatkossa denaarin hopeapitoisuus laski edelleen. Caracallan hallituskaudella hopeaa oli metallista enää noin 40% ja käyttöön otettiinkin uusi "hopearaha", jota nykyään kutsutaan nimellä antoninianus Caracallan nimen mukaan – kyseisen rahan oikeata, aikalaisten käyttämää nimeä ei tiedetä.

Antoninianus on painoltaan noin 1,5 kertainen denaariin verrattuna, mutta käytössä sen uskotaan vastanneen kahta denaaria. Keisarinkuvalla leimatun antoninianuksen erottaa denaarista helposti keisarin päässä olevasta tähtikruunusta.

Caracallan jälkeisistä hallitsijoista Macrinus, Diadumenianus, Severus Alexander, Maximinus, Gordianus I ja Gordianus II lyöttivät lähinnä vain denaareja, Elagabalus, Balbinus, Pupienus ja Gordianus III niin antoninianuksia kuin denaarejakin. Philippuksen valtakautena denaari muuttui käytännössä hyvin harvinaiseksi lahjarahaksi.

Kuten odottaa saattoi, antoninianuksenkin hopeapitoisuutta alettiin vähentää ajan myötä. Viimeiset näennäisesti kunnolliset hopea-antoninianukset lyötiin Valerianuksen ja Gallienuksen yhteisellä hallintokaudella. Tämän jälkeen hopeaa oli tässä rahatyypissä vain nimellisesti - valtaosa Gallienuksen myöhemmistä antonininanuksista oli pienikokoisia kuparirahoja.

Tässä vaiheessa rahojen pintakäsittelyyn kiinnitettiin suurta huomiota ja käytännösssä lähes puhtaan kuparirahan pintakerrokseen tehtiin hopeinen, hyvin ohut pinnoite - todennäköisesti kemiallisesti (esim. Probus).

Aurelianus halusi muuttaa tilanteen rahauudistuksella ja kohotutti antoninianuksen hopeapitoisuuden viiteen prosenttiin, myös rahan läpimitta suureni ja rahalyöntierien tasalaatuisuus parani. Hiljattain tälle uudelle rahatyypille on esitetty nimeä "aurelianinus" D. Vagi.

Oikean hopeadenaarin kaltaisen rahan viimeinen palautusyritys tehtiin Diocletianuksen hallintokaudella. Tämänkään rahan oikeata nimeä ei tiedetä, mutta siitä käytetää yleisesti nimeä argenteus.

Denaarin ja antoninianuksen lisäksi Rooman keisarikunnan kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana lyötiin puolen denaarin arvoista pienikokoista hopearahaa, kvinaaria, mutta se oli käyttörahana vailla merkitystä. Ajalta tunnetaan myös äärimmäisen harvinaisia moninkertaisia denaareja, jotka olivat keisarin henkilökohtaisia lahjarahoja sopivalla tavalla ansioituneille henkilöille.

Keisarit ja heidän kuvansa

Keisarin ja hänen perheenjäsentensä kuvat rahoissa ovat eri aikakausina hyvin erityyppisiä. Oikeastaan ainoa melko varma yleistys on, etteivät kuvat ole tarkasti esikuviensa näköisiä juuri koskaan. Esittämässäni kokoelmassa heijastuu lähes kolmensadan vuoden aikana muuttuva estetiikka yhtä lailla kuin keisareiden halu esittää itsensä jollain tietyllä tavalla. Yleensä ylväys ja ihanteellisuus ovat silmiinpistäviä ominaisuuksia (esim. Trajanus), mutta jotkin keisarit ovat halunneet esittää itsensä myös sangen hurjassa valossa (esim. myöhäinen Caracalla).

Jos galleriaa olisi jatkettu bysanttiin saakka, muotokuvien kirjo olisi saanut aivan uusia ulottuvuuksia. Mielestäni tämäkin kokoelma kuitenkin osoittaa, että Rooman eri aikakausina luotiin hyvin erilaisista lähtökohdista mieleenpainuvia muotokuvia. ClaudiuksenElagabaluksen ja Aurelianuksen kuvat ovat kaikki omalla, hienolla tavallaan lähes karikatyyrinomaisia ja kuitenkin samalla erittäin vaikuttavia. Toisaalta OthonMacrinuksen jaValerianus vanhemman ajallisesti toisistaan kaukaiset muotokuvat osoittavat, kuinka ihannoivallakin tyylillä etevä meistinkaivertaja pystyi hämmästyttäviin suorituksiin.

Olen ottanut luetteloon mukaan vain ne hallitsijat, jotka täyttävät "tiukan" keisarikriteerin: Rooman senaatti on heidät, tavalla tai toisella, tehtävään valinnut. Jos keisariudelle sallitaan laveampi määritelmä, luetteloon tulisi lukuisia lisäyksiä. Pacatianuksen, Iotapianuksen ja Macrianuksen kaltaiset "keisarit" olivat kuitenkin pelkästään vallananastajaehdokkaita. Palmyran, Gallian ja Britannian tilapäisten valtakuntien hallitsijat olen jättänyt pois. Koska pääpaino on näyttää keisarien kuvat hopearahoissa, tällä ei ole merkitystä.

Commoduksen kuoleman jälkeen keisariutta tavoitteli Clodius Albinuksen lisäksi myös Pescennius Niger idässä. Hän on mukana luettelossa siitä huolimatta, että teknisesti katsoen hän oli vain vallananastajaehdokas, päinvastoin kuin Clodius, jonka Septimus Severus taktisista syistä korottutti kanssahallitsijakseen.

Jokaisen hallitsijan syntymä-, valtaannousu- ja kuolinvuosi on merkitty nimen yhteyteen. Olen pyrkinyt esittämään hallitsijan virallisen nimen, mutta tämä ei ole yksiselitteinen asia. Jos keisarin oma nimi on aivan toinen kuin lopullinen, hallitsijana käyttöönotettu nimi, vanha nimi on sulkeissa lopussa.

Hallitsijasta yleisesti käytetty nimi on merkitty vahvennettuna – yleensä se on varsinaisen nimen osa. Eräissä harvinaisissa tapauksissa näin ei ole asian laita (esim. Caligula ja Caracalla olivat vain "lisänimiä").

Tässä vaiheessa mukana ei ole keisarin puolisoiden kuvia. Joitakin vallanperijöiksi valittujen caesareiden kuvia olen ottanut mukaan eri syistä.

Pääpaino on rahayksilöissä, joiden kuvaa ei muuten voi helposti saada käsiinsä. Tämän vuoksi lainakuvia on vain niistä muutamasta kohteista, joista sopivaa aineistoa ei ollut käytettävissäni. Lainakuvat ovat kaikki Classical Numismatic Groupin (Lancaster, Pennsylvania) tuottamia ja olen ottanut ne mukaan kyseisen yhtiön luvalla.

Rahan kuvan saa esiin klikkaamalla keisarin nimeä. Jokaisesta rahasta ilmoitetaan sen tarkka luettelonumero (Roman Imperial Coinagen mukaan, RIC x - jos numeron perässä on suluissa hallitsijan nimi, kyse on ko. keisarin alaisuudessa lyöty raha), rahan paino grammoissa (weight) sekä leimasuunta (die axis).

Kaikki alkuperäiset kuvat on otettu tasokuvalukijalla 600 dpin tarkkuudella ja vaihtelevan käsittelyn jälkeen tallenettu pakattuina 24-RGB väreissä. Ne ovat keskenään samankokoisia, mittatikku löytyy tästä.

Rooman valtakunnasta, sen hallitsijoista ja historiasta sekä Antiikkiin liittyvästä numismatiikasta löytyy internetin välityksellä todella paljon tietoa. Erinomainen numismaattinen lähtökohta on Doug Smithin ylläpitämä sivusto osoitteessa:

http://mywebpages.comcast.net/dougsmit/

 

Imperator Caesar divi filius Augustus (Caius Octavianus)

(63)-27-14

RIC 207, 3,62 gr, leimasuunta 12.

Tiberius Claudius Nero

(42)-14-37

RIC 30, 3,80 gr, leimasuunta 9.

 

(CaligulaCaius Caesar Germanicus

(12)-37-4

RIC 2, 3,20 gr, leimasuunta 4.

Tiberius Claudius Drusus

(10)-41-54

RIC 38, 3,62 gr, leimasuunta 8.

Nero Claudius Caesar Augustua Germanicus (Lucius Domitianus Ahenobarbus)

(37)-54-68

RIC 53, 3,13 gr, leimasuunta 5.

Sisällissota 68-69

Vindex

RIC 68 var., 2,41 gr (päällystetty raha), leimasuunta 7.

Servius Sulpicius Galba

(3)-68-69

RIC 167, 3,52 gr, leimasuunta 7.

Marcus Salvius Otho

32-69-69

RIC 10, 3,47 gr, leimasuunta 6.

Aulus Vitellius Germanicus

(12)-69-69

RIC 72, 3,31 gr, leimasuunta 7.

Titus Flavius Vespasianus

(9)-69-79

RIC 10, 3,35 gr, leimasuunta 6.

Titus Flavius Vespasianus

(39)-79-81

RIC 22a, 3,35 gm, leimasuunta ?, CNG:n kotisivut.

Titus Flavius Domitianus

(51)-81-96

RIC 47, 3,47 gr, leimasuunta 7.

Marcus Cocceius Nerva

(35)-96-98

RIC 24, 3,52 gr, leimasuunta 6.

Marcus Ulpius Nerva Traianus

(55)-98-117

RIC 108, 3,41 gr, leimasuunta 7.

Publius Aelius Traianus Hadrianus

(76)-117-138

RIC 244, 3,41 gr, leimasuunta 6.

ja vallanperijäksi tarkoitettu

Lucius Aelius Caesar

(101)-136-138

RIC 436 (Hadrianus), 3,26 gr, leimasuunta 6.

Titus Aurelius Hadrianus Antoninus (Pius)

(86)-138-161

RIC 254, 3, 01 gr, leimasuunta 6.

Marcus Aurelius Antoninus (Marcus Annius Catilius Severus)

(121)-161-180

RIC 2, 3,29 gr, leimasuunta 6.

Lucius Aurelius Verus

(130)-161-169

RIC 515 (Marcus Aurelius), 3,40 gr, leimasuunta 12.

Marcus Aurelius Commodus Antoninus

(161)-177-192

RIC 124, 2,67 gr, leimasuunta 6.

Publius Helvius Pertinax

(120)-193-193

RIC 13a, 2,82 gr, leimasuunta 6.

Marcus Didius Severus Iulianus

 

(133)-193-193

CNG:n huutokauppa 57:1309, 2001

Lucius Septimus Severus Pertinax

(145)-193-211

RIC 166, 3,25 gr, leimasuunta 6.

Didius Clodius Septimus Albinus

(147)-193-197

RIC 11a, 3,8 gr, leimasuunta 12.

Lucius Pescennius Niger

(135)-193-194

RIC 75b, 2,69 gr, leimasuunta ?, CNG:n kotisivut

Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Caracalla (Septimus Bassianus)

(188)-211-217

RIC 281a, 4,52 gr, leimasuunta 1., antoninianus.

Publius Septimius Geta

(189)-209-211

RIC 88, 3,26 gr, leimasuunta 6.

Marcus Opellius Severus Macrinus

(164)-217-218

RIC 92, 3,14 gr, leimasuunta 12.

Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus

(208)-218-218

RIC 102a (Macrinus), 3,93 gr, leimasuunta 12.

 

(ElagabalusMarcus Aurelius Antoninus (Varius Avitus)

(203)-218-222

RIC 106, 2, 94 gr, 12.

Marcus Aurelius Severus Alexander (Marcus Iulius Gessius Bassianus Alexianus)

(208)-222-235

RIC 250a, 3,30 gr, leimasuunta 6.

Iulius Verus Maximinus (Thrax)

(172)-235-238

RIC 19, 2,93 gr, leimasuunta 6.

ja hänen poikansa, vallanperijäksi tarkoitettu

Caius Iulius Verus Maximus

(215)-235-238

RIC 3, 2,52 gr, leimasuunta 5.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus (I)

(158)-238-238

RIC 5, 2,93 gr, leimasuunta ?, CNG:n kotisivut.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus (II)

(192)-238-238

RIC 1, 2,90 gr., leimasuunta ?, CNG:n kotisivut.

Decimus Caelius Calvinus Balbinus

?-238-238

RIC 8, 3,03 gr, leimasuunta 12.

Marcus Clodius Pupienus

(164)-238-238

RIC 9a, 4,77 GR, leimasuunta 11, antoninianus.

Marcus Antonius Gordianus (III)

(225)-238-244

RIC 91, 2,86 gr, leimasuunta 6.

Marcus Iulius Philippus (Arabs)

(204)-244-249

RIC 32b, 4,24 gr, leimasuunta 1, antoninianus.

Marcus Iulius Philippus (Iunior)

(237)-247-249

RIC 223, 4,61 gr, leimasuunta 6, antoninianus.

Caius Messius Quintus (Traianus) Decius Valerianus

(190)-248-251

RIC 11b, 3,52 gr, leimasuunta 12, antoninianus.

Quintus Herennius Etruscus Messius Decius

(225)-251-251

RIC 149 (Traianus Decius), 4,25 gr, leimasuunta 2, antoninianus.

Caius Valens Hostilianus Messius Quintus

?-251-251

RIC 176a (Traianus Decius), 3,45 gr, leimasuunta 5, antoninianus.

Caius Vibius Trebonianus Gallus

(206)-251-253

RIC 48a, 3,35 gr, leimasuunta 6, antoninianus.

Caius Vibius Volusianus

(230)-251-253

RIC 140, 3,15 gr, leimasuunta 12, antoninianus.

Marcus Aemilius Aemilianus

(207)-253-253

RIC 11, 3,54 gr, leimasuunta 12, antoninianus.

Publius Licinus Valerianus (I)

(195)-253-260

RIC 259, 2,74 gr, leimasuunta 12, antoninianus.

Publius Licinus Cornelius Valerianus (II)

?-255-257

RIC 13, 2,69 gr, leimasuunta 12, antoninianus.

Publius Licinus Egnatius Gallienus

(213)-253-268

RIC 132, 3,70 gr, leimasuunta 6, AR antoninianus

sekä

RIC 572, 2,33 gr, leimasuunta 6, AE antoninianus.

Saloninus Valerianus

?-260-260

RIC 11a var., 3,88 gr, leimasuunta 6, antoninianus.

Marcus Aurelius Claudius (Gothicus)

(214)-268-270

RIC 145 var., 2,93 gr, leimasuunta 12, antoninianus.

Marcus Aurelius Claudius Quintillus

?-270-270

RIC 26, 3,78 gr, leimasuunta 10, antoninianus.

Lucius Domitius Aurelianus

(214)-270-275

RIC 59, 4,40 gr, leimasuunta 12, "aurelianinus".

Marcus Claudius Tacitus

(200)-275-276

RIC 82, 5.33 gr, leimasuunta 10, "aurelianinus".

Marcus Annius Florianus

?-276-276

RIC 60, 3,47 gr, leimasuunta 10, antoninianus.

Marcus Aurelius Probus

(232)-276-282

RIC 150, 3,54 gr, leimasuunta 11, "aurelianinus".

Marcus Aurelius Carus

(224)-282-283

RIC 102, 3,86 gr, leimasuunta 4, "aurelianinus".

Marcus Aurelius Numerius Numerianus

(253)-283-284

RIC 466, 3,72 gr, leimasuunta 5, "aurelianinus".

Marcus Aurelius Carinus

(250)-283-285

RIC 237, 3,57 gr, leimasuunta 5, "aurelianinus".

Marcus Aurelius Caius Valerius Diocletianus (Diocles)

(245)-284-305

RIC 284, vuosi 290, 3,75 gr, leimasuunta 6, "aurelianinus"

sekä

RIC 6: 22a, Siscia, vuosi 295, 3,21 gr, leimasuunta 1, argenteus.

Aurelius Valerius Maximianus

(250)-286-310

RIC 454, vuosi 289, 3,89 gr, leimasuunta 12, "aurelianinus".

PrintView Printer Friendly Version

References (7)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: indexing backlinks
  Amazing Website, Preserve the wonderful job. With thanks!
 • Response
  Response: have a peek here
  Lovely Web-site, Continue the excellent job. Thank you so much.
 • Response
  Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. - Artikkelit - Rooman keisarit
 • Response
  Response: sports betting
  Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. - Artikkelit - Rooman keisarit
 • Response
  Response: www.amazon.com
  Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. - Artikkelit - Rooman keisarit
 • Response
  Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. - Artikkelit - Rooman keisarit
 • Response
  Дом Окна

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>