« Rooman keisarit | Main
keskiviikko
loka202010

Rooman keisariajan rahat

SNY:n antiikin kerho havaitsi, että Suomesta ei löydy julkaistuna oikeastaan mitään keisariajan Rooman rahoista. Tärkein alan perusteos ”Roman Imperial Coins” (RIC) on kymmenosainen teossarja, jonka ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1923 ja viimeinen vasta vuonna 1994. Tähän mennessä tosin ensimmäisestä osasta ehti ilmestyä jo uudistettu laitos. Tämän teoksen tekstiosa sisältää perustavaa laatua olevan tiedon Rooman keisariajan rahoista ja luettelo-osan avulla voidaan tunnistaa kaikki Rooman keisariajan rahat.


Kerhon jäsenet päättivät vuonna 1979 laatia suomenkielisen tekstin Rooman keisariajan rahoista, ja työryhmä Lindqvist, Grandell, Kemppinen otti tehtävän harteilleen, vaikka RIC oli päätöstä tehtäessä vielä keskeneräinen. Alkuun päästiin lainaamalla teos kerrallaan kansallismuseon rahakammion kirjahyllystä. Tietoa täydennettiin myös muista lähteistä (ks. Kirjallisuusluettelo), koska RIC:n kirjoittajat olettivat lukijalta melko laajaa perustietämystä.

Lue koko artikkeli tästä.

 

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>